Покана за участие: Конференция на фондация “Хрант Динк”

hrant_dink_foundationПокана за участие:

Критическите подходи към АРМЕНСКАТА идентичност в 21-ви век: Уязвимост, устойчивост и трансформацията
 
7-8 Октомври 2016 г. в Истанбул

 
Hrant DinkФондация „Хрант Динк“ и Арменската организация за образование и култура „Хамазкаин“ организират съвместна научна конференция в Истанбул от 7 до 8 октомври  2016 г., озаглавена “Критичните подходи към арменската идентичност в XXI -ви век: Уязвимост, устойчивост и трансформация”.

 Тъй като новите реалности променят традиционната концепция за арменската идентичност, са необходими нови интердисциплинарни подходи за да разберем как приемаме арменската идентичност. Разликата в средата, в която живее всяка общност, вътрешните различия в рамките на всяка общност, несъответствията в поколенията, както и преосмисляне ролята на колективната памет в оформянето на идентичността, поставя под въпрос доминиращите и монолитни концепции за арменската идентичност. Някои от основните въпроси, които Конференцията ще разгледат включват:

Историческия фон, на който арменците са изградили колективната си идентичност; Основните характеристики на съвременната арменска идентичност; Поддържането на колективна идентичност чрез ролята на “жертва” след Геноцида и отричането на Геноцида; Уязвимост; Ролята на арменските институции като църкви, политически партии, училища, музеи, както и ролята на Армения като държава по отношение на въпроси, свързани с идентичността; Политиката на класа, религия, пол, сексуална ориентация, и възраст в оформянето на идентичността; Моделите на асимилация, отричане, включване-изключване в рамките на общностите на диаспората и в Турция; Начините, по които насилието в Близкия изток – от депортирането и кланетата в сегашната миграция и бежанската криза – влияе ли на арменската идентичност; Форми и използване на изкуството, литературата, езика, и естетика в развитието, промяната, поддръжката и изразите на арменската идентичност и др.

Четете подробности в бр. 175, юни-2