Фондация „Хрант Динк“: Научна конференция на тема “Социалната, културна и икономическа история на Ван и региона”

Покана за участие: социалната, културната

и икономическа история на Ван и региона

11-12 ноември, 2016 г.

 hrant_dink_foundationФондация „Хрант Динк“ организира от 11 до 12 ноември 2016 г. научна конференция на тема “Социалната, културна и икономическа история на Ван и региона”. Тази конференция се стреми да разбере и анализира в детайли социалните, икономическите и културните трансформации между 1850 г. и 1930 г. във Ван и околностите му, с което насърчава споделянето на неотдавнашното научно изследване по този въпрос в рамките на академичната общност.

Социалната, културна и икономическа криза, промените и трансформациите, които започнаха през втората половина на XIX век и продължават през първото тримесечие на ХХ век са в процес на обсъждане, разбиране и академично обяснение. Голяма част от усилията в този процес са съсредоточени върху западните провинции на Османската империя. Много малко са проучванията по отношение на източните провинции и Северна Месопотамия, които са останали в пределите на Република Турция.

Въпреки, че все по-голямото любопитство е заменило апатията, по отношение на мъчителните трансформации в тези провинции, особено в целия драматичен изминал век на Империята, Ван и околностите му в региона остават “забравени”. Целта на конференцията е да се насърчат академичните изследвания на Ван и околностите му, което, от една страна, е граничен район, свързващ Персийската, Османската и Руска империя и, от друга страна, може да бъде описан като най-важният религиозен, политически и културен център на османските арменците извън Константинопол (Истанбул).

Подробности четете в бр. 176