АРМЕНСКА ОБЩНОСТ ПЛОВДИВ: Резулати от Литературен конкурс, посветен на Арменския геноцид

 

Текст на Грамотите  В рамките на определения срок, 31 март 2017 г., бяха получени художествени творби, есета, документалистика, проза и поезия от авторите: Емил Милев, Григор Джаникян, Аршагуи Саркисян, Рамела Бохосян, Хованес Микаелян, Варта Берберян-Гарабедян, инж. Рафаел Рафаелян, Радка Атанасова-Топалова, Арман-Оник Гаро Шакарян, Светла Караянева, Зохраб Аликян, Вартухи Ердеклиян и Хачик Язъджиян, които участваха с общо 23 творби.

Произведенията бяха оценени от доц. д-р Петър Голийски, ръководител на специалност Арменистика и кавказология в СУ, историкът и преподавател в НБУ – д-р Атанас Бояджиев, редакторите на вестник „Вахан“ – Хари Нигохосян и на „Парекордзагани Цайн“ – Хрипсиме Ерниасян, които независимо един от друг дадоха своите оценки, на базата на които се получи следното класиране на творбите:

1 място                       Григор Джаникян за историческия му разказ „Болката на земята

2 място                       Вартухи Ердеклиян за есето ѝ „Невидими ли остават страданията на един народ, ако са потънали в историческите концепции на отричане? и за разказа ѝ „Моята баба

3 място                       Светла Караянева за стихотворенията ѝ „Геноцид“ и „Сън за Ереван

 

Предварително обявените награди: Първо място – Грамота и билет до Армения, второ място – Грамота и парична награда – 200 лв. и трето място – Грамота и парична награда – 100 лв. ще бъдат връчени на спечелилите конкурса на 28 май 2017 г. по време на тържественото отбелязване на Първата независима република Армения, което ще се проведе от 19:00 ч. в Двора на арменския комплекс в Пловдив, ул. „Турист“ 2

С решение на членовете на Арменска общност Пловдив, всички други участвали в Конкурса автори получиха Грамота за участие и поощрителна награда от 50 лв.