Новогодишен Поздрав от Председателя на “Парекордзаган” клон Пловдив

123